Đông Phương Cổ Truyền

Khí công nâng cao sức khỏe

CHƯƠNG TRÌNH KHÍ CÔNG NÂNG CAO SỨC KHỎE Tập khí công để nâng cao sức khỏe cho các giới: Khí …

0 STUDENTS ENROLLED

  CHƯƠNG TRÌNH KHÍ CÔNG NÂNG CAO SỨC KHỎE

  Tập khí công để nâng cao sức khỏe cho các giới:

  • Khí công văn phòng

  • Khí công cho doanh nhân

  • Khí công cho người cao tuổi

  • Khí công cho phụ nữ

  • Khí công cho thanh niên

  THỜI GIAN:

  Các ngày trong tuần: từ T2 đến T6

   

  PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • EXPIRED