Đông Phương Cổ Truyền

Khí công nâng cao sức khỏe

CHƯƠNG TRÌNH KHÍ CÔNG NÂNG CAO SỨC KHỎE Tập khí công để nâng cao sức khỏe cho các giới: Khí …

0 STUDENTS ENROLLED

  CHƯƠNG TRÌNH KHÍ CÔNG NÂNG CAO SỨC KHỎE

  Tập khí công để nâng cao sức khỏe cho các giới:

  • Khí công văn phòng
  • Khí công cho doanh nhân
  • Khí công cho người cao tuổi
  • Khí công cho phụ nữ
  • Khí công cho thanh niên

  THỜI GIAN: Các ngày trong tuần: từ T2 đến T6

  Sáng: 9h–10h, 12h–13h; Chiều tối: 16h–17h, 18h–19h

  PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • EXPIRED