Đông Phương Cổ Truyền

Trường phái Thái Cực Khí Công

25

Tháng 8

Giới thiệu bộ môn thái cực khí công

Thái cực khí công bằng những động tác cơ bản và bài tập “Thập nhị liên hoa” liên hoàn, kết …

Read More

25

Tháng 8

Bài tập thái cực khí công Thập Nhị Liên Hoa

“Thập nhị liên hoa” là một trong những bài tập của trường phái Thái cực khí công. Bài tập Thập …

Read More

25

Tháng 8

Các công phu đặc biệt của trường phái Thái Cực Liên Hoa

Trong Thái cực khí công, ngón tay và bàn trở nên những đối tượng tập luyện đầu tiên và lâu …

Read More

25

Tháng 8

Hình ảnh trường phái thái cực khí công Thập Nhị Liên Hoa

Lương Y Phan Cao Bình, sáng lập Trường phái Thái Cực Khí Công Thập Nhị Liên Hoa

Read More