Đông Phương Cổ Truyền

Hình ảnh trường phái thái cực khí công Thập Nhị Liên Hoa

Lương Y Phan Cao Bình, sáng lập Trường phái Thái Cực Khí Công Thập Nhị Liên Hoa

 

25 Tháng Bảy, 2017