Đông Phương Cổ Truyền

Tuyển dụng

28

Tháng 2

TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN

Trung tâm Liên Hoa Thiền tuyển Hướng dẫn viên và Huấn luyện viên cho Bộ môn Khí Công Hoa Sen. …

Read More

28

Tháng 2

TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN

Cty TNHH Đông Phương Cổ Truyền đã hoạt động hơn 30 năm trong lĩnh vực trị liệu và sức khỏe …

Read More